Saturday, 21 April 2012

Kursus Kemahiran Asas Kaunseling dalam Menangani Kanak-Kanak Berkeperluan Khas


Baru-baru ini, Sekolah Psikologi & Kerja Sosial, Universiti Malaysia Sabah bersama dengan Sektor Pendidikan Swasta & Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Negeri Sabah telah bergabung dan mengadakan kursus ini yang bertempat di DKP 1o UMS pada 31 Mac 2o12.

Majlis ini telah dipengerusikan oleh En. Azahar Che Latif dan program ini telah dijalan selama satu hari bermula dari jam 7.3 pagi hingga jam 5. petang.

Majlis telah dimulakan dengan ucapan alu-aluan oleh Dekan Sekolah Psikologi & Kerja Sosial UMS iaitu Prof. Madya Dr. Murnizam Hj. Malik dan seterusnya majlis diteruskan dengan 5 ceramah yang dijalankan mengikut tempoh masa yang telah diberi.

Ceramah yang pertama telah disampaikan oleh En. Wan Anor bin Wan Sulaiman yang membincangkan topik : Kemahiran Asas Kaunseling, Rasional dan Aplikasi di Kalangan Kanak-Kanak Berkeperluan Khas.

Ceramah yang kedua telah disampaikan oleh Tn Hj Mohd Sharani Ahmad yang membincangkan topik : Kemahiran Pengajaran dan Pembelajaran Kanak-Kanak Berkeperluan Khas.

Ceramah yang ketiga telah disampaikan oleh Puan Norlizah Matshah yang membincangkan topik : Refleksi Perasaan, Para Frasa Rumusan dan Fokus.

Ceramah yang keempat telah disampaikan oleh Cik Norzihan Ayub yang membincangkan topik :Kemahiran Membina Hubungan, Penerokaan. Dan Mendengar.

Dan akhir sekali ceramah yang kelima telah disampaikan oleh En Zall Kepli Md. Rejab yang membincangkan topik : Kemahiran Non Verbal.


No comments:

Post a Comment